FASAL 3

TUJUAN DAN MATLAMAT
1 Menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berasaskan pendidikan, kebudayaan, sosial, akhlak, kebajikan dan moral untuk generasi pewaris dan masyarakat,
2 Mengembangkan persefahaman dan pergaulan di antara masyarakat berbilang kefahaman,
3 Memupuk dan menggalakkan gaya hidup sihat bagi masyarakat,
4 Mempertingkatkan kesedaran di kalangan penduduk tentang pentingnya peranan mereka dalam mencegah kegiatan tidak sihat seperti jenayah, gejala sosial serta memupuk memupuk nilai-nilai murni di kalangan mereka,
5 Mengeratkan perasaan muhibah dan saling hormat menghormati, dan
6 Menjadi pengantara di antara ahli dengan masyarakat dan pihak berkuasa mengenai kepentingan masyarakat.