FASAL 2

TEMPAT URUSAN
1 Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ialah:
PT 267-C, JALAN KUALA KRAI,
16010 KOTA BHARU,
KELANTAN 

dan alamat untuk surat-menyurat adalah:

PT 267-C, JALAN KUALA KRAI,
16010 KOTA BHARU,
KELANTAN

atau di tempat lain atau tempat-tempat yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Jawatankuasa;

2 Tempat urusan berdaftar dan alamat surat menyurat pertubuhan tidak boleh diubah tanpa kebenaran Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu.