FASAL 1

NAMA
1 Pertubuhan ini dikenali dengan nama

PERTUBUHAN BINA GENERASI PEWARIS NEGERI KELANTAN

dan selepas ini disebut pertubuhan.

2 Takrif Nama :
3 Bertaraf : NEGERI