PERLEMBAGAAN

FASAL 1 – NAMA

FASAL 2 – TEMPAT URUSAN

FASAL 3 – TUJUAN/MATLAMAT

FASAL 4 – KEAHLIAN

FASAL 5 – PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI

FASAL 6 – SUMBER KEWANGAN

FASAL 7 – MESYUARAT AGONG

FASAL 8 – JAWATANKUASA

FASAL 9 – KEWAJIPAN-KEWAJIPAN PEGAWAI

FASAL 10 – KEWANGAN

FASAL 11 – JURUAUDIT

FASAL 12 – PENTADBIR HARTA / PEMEGANG AMANAH

FASAL 13 – TAFSIRAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN

FASAL 14 – PENASIHAT/PENAUNG

FASAL 15 – LARANGAN

FASAL 16 – PINDAAN PERLEMBAGAAN

FASAL 17 – PEMBUBARAN

FASAL 18 – BENDERA, LAMBANG DAN LENCANA