ORGANISASI

ORGANISASI

TUJUAN

 1. Menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berasaskan pendidikan, kebudayaan, sosial, akhlak, kebajikan dan moral untuk generasi pewaris dan masyarakat.
 2. Mengembangkan persefahaman dan pergaulan di antara masyarakat berbilang kefahaman.
 3. Memupuk dan menggalakkan gaya hidup sihat bagi masyarakat.
 4. Mempertingkatkan kesedaran di kalangan penduduk tentang pentingnya peranan mereka dalam mencegah kegiatan tidak sihat seperti jenayah, gejala sosial serta memupuk memupuk nilai-nilai murni di kalangan mereka.
 5. Mengeratkan perasaan muhibah dan saling hormat menghormati.
 6. Menjadi pengantara di antara ahli dengan masyarakat dan pihak berkuasa mengenai kepentingan masyarakat.

VISI

MISI

OBJEKTIF

Aktiviti PEWARIS dilaksanakan melalui kelab-kelab yang akan ditubuhkan dari masa ke semasa berdasarkan tujuan kelab itu ditubuhkan. Antara kelab-kelab yang akan ditubuhkan ialah KELAB EKONOMI, KELAB INOVASI, KELAB WARISAN, dan sebagainya.

Objektif pertubuhan ialah melaksanakan semua matlamat pewaris sesuai dengan kemampuan ahli-ahlinya seperti berikut:-

 1. Menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berasaskan pendidikan, kebudayaan, sosial, akhlak, kebajikan dan moral untuk generasi pewaris dan masyarakat. (a) Setiap kelab akan menganjurkan sekurang-kurangnya 1 aktiviti setahun.
 2. Mengembangkan persefahaman dan pergaulan di antara masyarakat berbilang kefahaman. (a) PEWARIS akan mengadakan jalinan hubungan dengan anggota masyarakat atau persatuan-persatuan sekurang-kurangnya 1 hubungan setahun.
 3. Memupuk dan menggalakkan gaya hidup sihat bagi masyarakat. (a) memastikan bahawa semua aktiviti yang dianjurkan oleh pertubuhan ini akan mematuhi objektif ini.
 4. Mempertingkatkan kesedaran di kalangan penduduk tentang pentingnya peranan mereka dalam mencegah kegiatan tidak sihat seperti jenayah, gejala sosial serta memupuk memupuk nilai-nilai murni di kalangan mereka. (a) Mengadakan sekurang-kurangnya 1 kempen setahun dan mengedarkan kempen kesedaran kepada masyarakat sekurang-kurang 6 kali setahun.
 5. Mengeratkan perasaan muhibah dan saling hormat-menghormati. (a) menjadikan perasaan muhibbah dan saling hormat-menghormati sebagai teras setiap ahli.
 6. Menjadi pengantara di antara ahli dengan masyarakat dan pihak berkuasa mengenai kepentingan masyarakat. (a) memperkenalkan pertubuhan kepada pihak berkuasa sekurang-kurangnya dengan 1 pihak berkuasa setahun.